home-page-design2

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ จะต้องทำให้เว็บไซต์นั้นมีความสร้างสรรค์ ทำให้เป็นสื่อที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง และต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้อหาที่เราต้องการสื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องไปด้วยกันเว็บไซต์จึงจะได้รับความนิยม โดยตามหลักการความเป็นจริง เว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ใช้ในการทำธุรกิจ หรือขายของต่างๆ เนื่องจากผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่า จะเลือกชมเว็บไซต์รูปแบบไหน เป็นอย่างไร ส่วนผู้ออกแบบเว็บไซต์ก็มีหน้าที่สร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือผู้ชมที่เราวางแผนเอาไว้

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ มีอะไรบ้าง

1.เน้นความเรียบง่าย

การจำกัดให้เหลือแค่องค์ประกอบสำคัญ ก็จะทำให้เว็บไซต์สื่อสารเนื้อหากับผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี เพราะเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอสิ่งที่ผู้คนต้องการจริงๆ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดีนั่นเอง คุณจำเป็นต้องเลือกองค์ประกอบอย่างรอบคอบเสมอๆ

2.ความสม่ำเสมอ

การสร้างความสม่ำเสมอ เรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนสำคัญขององค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง ยกตัวอย่าง เช่นถ้าการออกแบบเว็บไซต์ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ ก็จะทำให้ผู้เข้าชมจำเว็บไซต์นั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ ตรึงใจจนทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

3.เป็นเอกลักษณ์

การออกแบบเว็บไซต์ให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ถ้าใครๆ เห็นก็ย่อมจำได้ในทันที แน่นอนว่าจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงบวก รวมทั้งก่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เอกลักษณ์ดีๆเหล่านี้ จะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ในด้านดีขององค์กรหรือเจ้าของเว็บไซต์ได้อีกด้วย

4.ต้องกำหนดเนื้อหาให้ชัดเจน

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เป็นเรื่องอันมีความสำคัญมากที่สุด ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น จำเป็นต้องกำหนดเนื้อหาให้สมบูรณ์ นอกจากนี้เนื้อหาต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอๆ ที่สำคัญคือต้องเป็นเนื้อหาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง โดยปราศจากการซ้ำกับเว็บไซต์อื่น เนื่องจากถ้ามีผู้พบข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 เว็บไซต์ เว็บไซต์ของคุณจะถูกลดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยาย

5.กำหนดความสะดวกต่อการเข้าใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรี คือผู้เข้าเว็บไซต์ต้องสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวมทั้งมีความครบถ้วนตามต้องการทุกประการ โดยเฉพาะคุณอยากให้เว็บไซต์ของคุณเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียง คุณต้องกำหนดทิศทางให้เว็บไซต์นั้น แสดงผลได้อย่างดีในทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อผู้ใช้งานนั่นเอง

แน่นอนว่าถ้าหากผู้คนจำนวนมาก สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บหรือเรียนรู้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน ตรงตามความต้องการ มีประสิทธิภาพแล้ว เว็บไซต์ของคุณก็สามารถมีชื่อเสียงโด่งดังได้นั่นเอง