dreamweaver_cs5_logo

พื้นฐานสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS

Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมใช้สร้างเว็บไซต์ เหมาะสำหรับตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมืออาชีพ คุณสามารถนำข้อความและภาพมาสร้างเป็นเว็บเพจได้อย่างง่ายดายContinue reading

home-page-design2

หลักการออกแบบเว็บไซต์

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ จะต้องทำให้เว็บไซต์นั้นมีความสร้างสรรค์ ทำให้เป็นสื่อที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง และต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้อหาที่เราต้องการสื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องไปด้วยกันเว็บไซต์จึงจะContinue reading