dreamweaver_cs5_logo

Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมใช้สร้างเว็บไซต์ เหมาะสำหรับตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมืออาชีพ คุณสามารถนำข้อความและภาพมาสร้างเป็นเว็บเพจได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเพิ่มลูกเล่นทางด้าน Multimedia รวมไปถึงการติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งทำได้อย่างง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะทำการวางภาพกราฟิก บนเว็บเพจไว้อย่างไร เมื่อทำการแสดงผล บน Browser แล้ว ลักษณะของข้อความหรือภาพที่ปรากฏก็จะเหมือนกับที่ทำไว้

Adobe Dreamweaver CS6

ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Dreamweaver ในครั้งแรกจะปรากฏหน้าต่าง Default Editor ให้คุณคลิกปุ่ม Ok เพื่อเป็นการยืนยันค่าเริ่มต้น หลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างซึ่งประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

  1. Open a Recent Item จะเป็นการเปิดเอกสารเดิมที่เราสร้างเอาไว้
  2. Create New เป็นการสร้างเอกสารใหม่ตามรูปแบบที่เราเลือก เช่น HTML , ColdFusion , PHP , ASP , CSS เป็นต้น
  3. เชิญชวน เข้าสู่หน้าเว็บ Adobe Tv ดูวิธีการใช้งาน

ส่วนประกอบของ Adobe Dreamweaver CS6

– Menu Bar เป็นบริเวณที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม

– ToolBar เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้กำหนดสถานะของหน้าเว็บ

– Property Inspector ช่วยคุณกำหนดองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์ สามารถปรับแต่งบนหน้าเว็บไซต์ได้จากแถบนี้

– Status Bar แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณกำลังทำอยู่

– Insert เต็มไปด้วยเครื่องมือกลุ่มสำคัญๆ

มุมมองของ Adobe Dreamweaver CS6

การทำงานใน Dreamweaver แบ่งมุมมองในการทำงานได้เป็น 3 แบบ ด้วยกัน ได้แก่ Code View, Split View , Design View โดยการเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ก็ทำได้ด้วยการคลิก Icon ตรง Toolbar บริเวณแถบเครื่องมือ แจกแจงรายละเอียดการใช้งานได้ดังต่อไปนี้

มุมมองแบบ Code View

ในมุมมองนี้จะแสดงโค้ดแบบ HTML หรือ Script ในหน้าเว็บที่กำลังทำงานอยู่ โดยคุณสามารถทำการเพิ่มเติมหรือแก้ไขโค้ดแก่เว็บไซต์ภายในมุมมองนี้ได้

มุมมองแบบ Split View

Split View จะแสดงทั้งโค้ดและ Design ซึ่งกำลังทำงานอยู่พร้อมๆ กัน จึงทำให้คุณเปรียบเทียบเพื่อดูผลลัพธ์ของโค้ดที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบของเว็บเพจได้ แน่นอนว่าการทำงานกับโค้ดคุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML อยู่บ้าง ควรศึกษาภาษา HTML มาก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ Dreamweaver

มุมมองแบบ Design View

เป็นการแสดงหน้าจอซึ่งใช้ในการออกแบบ รวมทั้งช่วยจัดองค์ประกอบของเว็บเพจ คุณสามารถทำการตบแต่งสีสันของหน้าเว็บเพจได้อย่างอิสรเสรี ตามความชอบ โดยที่ไม่ต้องทำงานกับภาษา HTML หรือไม่ต้องทำงานกับคำสั่งหรือสคริปต์ต่างๆ เลยแม้แต่น้อย

Macromedia Dreamweaver รุ่นใหม่ มีการเพิ่มการสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์แบบ Dynamic เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการรองรับสคริปภาษาต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น CSS , Java Script , ภาษา XML เป็นต้น อีกทั้งยังเพิ่มการรองรับลูกเล่นเกี่ยวกับการทำภาพเคลื่อนไหวอย่าง Gif Animation และสนับสนุนการใช้งาน Flash เพิ่มขึ้นด้วย แค่โปรแกรมเดียวสามารถตอบโจทย์การทำงานได้มากขนาดนี้ เห็นรึยังว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหน